Aktuality

Aktuality

Duben 2024 - Konec demolice

Po intenzivním odstraňování stavebních prvků, jako jsou nosné stěny, sloupy a další konstrukce, je nyní demolice dokončena. Demoliční práce byly provedeny s maximálním důrazem na bezpečnost a minimalizaci environmentálního dopadu. Nyní se otevírá nová fáze, kdy může být prostor využit pro výstavbu nového projektu.

Březen 2024 - Demolice

Demolice pokračuje odstraňováním dalších stavebních prvků. Klade se důraz na bezpečnost a minimalizaci rizika pro okolní prostředí. Používají se specializované demoliční techniky k řízenému odstraňování materiálů, aby se efektivně připravil prostor pro další fáze stavebního procesu.

Březen 2024 - Pokračování demolice

Demolice pokračuje odstraňováním zbývajících konstrukčních materiálů, jako jsou nosné stěny, sloupy a další prvky, které je třeba demontovat. Při demontáži nosných stěn je kladen zvláštní důraz na bezpečnost, aby bylo minimalizováno riziko pádu či kolapsu struktury.

Březen 2024 - Bourání stropu

Bourání stropu je klíčovou fází při rekonstrukci interiéru. Během této fáze jsou odstraňovány stávající vrstvy stropních materiálů, jako jsou dřevěné trámy, latě, omítky nebo podhledy.

Březen 2024 - 2. polovina

Práce na vyklízení pokračuje dál, přičemž se postupně odstraňuje starý nábytek, prkna a další zbytečné předměty, čímž se prostor stále více uvolňuje a připravuje na další fázi renovace. Po vyklízení začínají bourací práce, které zahrnují demontáž nežádoucích struktur, jako jsou příčky, stěny nebo podlahy.

Březen 2024 - 1. polovina

Zahájení procesu vyklízení před plánovanou rekonstrukcí je důležitým prvním krokem k proměně tohoto prostoru.

Bourací práce

Březen 2024 - začínáme bourat.